RichWaterWorld is een publiek-privaat consortium dat innovatieve oplossingen biedt voor regionale opgaven ten aanzien van waterkwantiteit en waterkwaliteit. Het verbindt stakeholders in de regio en creëert kansen op het gebied van de bio-based economy.

Meer lezen
Zelfvoorzienende regio

In het nieuws

Bekijk al het nieuws
Cees Kwakernaak

Alterra, Wageningen UR

Door het sluiten van kringlopen ontstaat een regio die minder afhankelijk wordt van de omgeving