Partners

Binnen RichWaterWorld komen verschillende thema’s aan de orde. Zeven partners van RichWaterWorld zetten gezamenlijk hun expertise in om deze thema's uit te werken, te weten:

  • klimaatadaptief waterbeheer
  • intelligente datasystemen en sensoren
  • biocascade waterzuivering
  • biomassa en recycling
  • energieopwekking en distributie
  • integrale gebiedsontwikkeling