Alliander

Alliander is een netwerkbedrijf in de energiesector en bestaat uit de ondernemingen Liander, Endinet en Liandon. Bij Alliander werken circa 7.000 medewerkers. De netbeheerders Liander en Endinet distribueren elektriciteit naar 3,1 miljoen klanten en gas naar 2,7 miljoen klanten in ruim een derde van Nederland. Liander en Endinet verzorgen het onderhoud, de uitbreiding en de innovatie van hun netten in Gelderland, Friesland, Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Brabant. Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energie-infrastructuren.

Alliander heeft een bijdrage in: