Eijkelkamp Soil & Water

Eijkelkamp Soil & Water levert met méér dan 100 jaar ervaring in bodem- en wateronderzoek een bijdrage aan een gezonde en veilige leefomgeving. Wereldwijd zoeken we samen met onze klanten en partners naar oplossingen waarbij onze monstername- en meetapparatuur informatie levert. Onze kennis, technologieën en expertise zetten we daarbij praktisch in bij monitoring van bodem en water.

Eijkelkamp en RichWaterWorld

Intelligente Sensoren
Eijkelkamp Soil & Water heeft veel kennis en ervaring bij het inzetten van sensoren om de actuele toestand van klimaat, water en bodem te monitoren als integraal geheel. Door verschillende sensoren in te zetten kunnen gegevens over neerslag, verdamping, oppervlakte- en grondwaterpeil, temperatuur en bodemvocht direct worden vastgesteld. Daarnaast wordt ook waterkwaliteit voor diverse parameters gemonitord. De onderstaande foto geeft een beeld van de meetapparatuur voor meteorologische waarnemingen in het proefveld van RichWaterWorld.

Intelligente Datasystemen
Met een webportal-applicatie kan zowel droogte als aankomende wateroverlast worden voorspeld. Deze webapplicatie wordt gevoed door informatie uit telemetrische sensoren, korte en lange termijn weersverwachtingen en hydrologische modellering. Hiermee heeft de waterbeheerder een geavanceerde visualisatietool (zie figuur) om dynamisch het water vast te houden of tijdig af te voeren om ruimte te maken voor berging bij hoogwater.