MeteoGroup

Al meer dan 25 jaar ontwikkelt MeteoGroup klant specifieke producten en toepassingen van meteorologische informatie. Dit kan gaan om toepassen van weerstatistieken uit het verleden, om weersverwachtingen op maat, of onderzoek naar gevolgen van weer- en klimaatverandering. We doen dit voor alle marktsegmenten, en de sector watermanagement wordt daarbij steeds belangrijker. 

MeteoGroup en RichWaterWorld
Goed waterbeheer, zowel wat betreft kwantiteit als waterkwaliteit, vraagt vooruitzien en omgaan met scenario's. Het weer laat zich immers niet exact voorspellen, de verwachte hoeveelheid en tijdstip en tijdsduur van neerslag moeten daarom in kansen worden aangegeven. Dit vereist dat beheersystemen daarmee moeten kunnen omgaan. In het project Water-Rijk zien we dit heel duidelijk terugkomen, zowel op de korte termijn (piekberging) als op de lange termijn (waterretentie om een droge periode met gebiedseigen gezuiverd water door te komen). Samenwerking tussen verschillende disciplines is daarbij cruciaal om tot een bruikbaar en exporteerbaar eindproduct te komen.

MeteoGroup heeft een bijdrage in: