Programma

RichWaterWorld is een publiek-privaat consortium dat innovatieve oplossingen biedt voor actuele en toekomstige regionale opgaven ten aanzien van wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit. Met haar integrale aanpak weet RichWaterWorld lokale en regionale stakeholders te verbinden en creëert zo kansen op het gebied van klimaatadaptatie, energie en de bio-based economy. Het programma onderzoekt of de combinatie van waterbergen, vasthouden en zuiveren mogelijk is binnen één gebied. Doel is om daarbij de mogelijkheden voor hergebruik van water, grondstoffen en energie te benutten. Door het sluiten van kringlopen voor water, energie en stoffen ontstaat een regio die minder afhankelijk wordt van de omgeving.

RichWaterWorld is een netwerk binnen de zogenaamde gouden driehoek van publieke partners, kennisinstellingen en bedrijven. Deze samenwerking maakt het mogelijk tegemoet te komen aan publieke doelen zoals waterveiligheid, maar ook aan private doelstellingen door ontwikkeling van commerciële producten die interessant kunnen zijn voor een nationale en internationale markt.

Lees verder over de thema's.


Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de provincies Gelderland en Overijssel (GO EFRO).