Achtergrond

Park Lingezegen (website) is de proeftuin voor een zelfvoorzienende regio voor water, energie en voedingsstoffen, waarvan ook het nabijgelegen stedelijk gebied van Arnhem en het glastuinbouwcomplex Bergerden profiteren. RichWaterWorld is het eerste project in Park Lingezegen waarin de kansen hiervoor worden onderzocht in modelberekeningen en veldexperimenten.