Klimaatverandering

Water staat mondiaal zeer in de belangstelling. Klimaatverandering heeft niet alleen grote gevolgen voor de veiligheid, maar ook voor de beschikbaarheid van voldoende zoet water. Klimaateffecten veroorzaken extra wateropgaven, zowel bij de mondingen van rivieren en langs de kust als in hogere delen van stroomgebieden. Perioden van wateroverschotten en watertekorten wisselen elkaar steeds intensiever af. Dit vraagt om een dynamische aanpak, die anticipeert op komende extreme weersituaties. Het wisselende aanbod beïnvloedt in toenemende mate ook de waterkwaliteit. Het is belangrijk dat zoetwater bruikbaar is en bruikbaar blijft als dit tijdelijk wordt opgeslagen.  

Wereldwijd leiden overstromingen en wateroverlast tot veiligheidsrisico’s en economische schade. De effecten van droogteperioden op de economie worden in de Westerse wereld nog onderschat. Toch nemen de economische en ecologische schaderisico’s door droogte ook in Nederland en West-Europa zichtbaar toe door klimaatverandering. Wereldwijd kampen hele bevolkingsgroepen met tekorten aan zoet water, met ernstige gevolgen voor bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening, voedselproductie en gezondheid, maar ook voor bijvoorbeeld natuurbeleving en recreatiemogelijkheden.

Dit vraagt ons na te denken over een grootschalige en meer integrale en dynamische aanpak van waterkwantiteits- en waterkwaliteit problemen. Met de uitvoering van integrale watermaatregelen als berging tegen wateroverlast, retentie voor droogtebestrijding en waterzuivering zijn zeer grote economische en ecologische belangen gemoeid. Nederland wil haar onderscheidende kennispositie op dit gebied beter benutten en leidend zijn in de ontwikkeling van nieuwe oplossingen voor deze maatschappelijke uitdagingen en daarmee een verbeterde internationale (export-) positie vergaren en economische groei faciliteren. RichWaterWorld levert hiervoor een uniek concept voor dynamisch waterbeheer voor berging, retentie en zuivering binnen een gebied.