Over ons

RichWaterWorld is een publiek-privaat consortium dat innovatieve oplossingen biedt voor actuele en toekomstige regionale opgaven ten aanzien van wateroverlast, watertekort en waterkwaliteit, energietransitie en gebiedsontwikkeling.

Radboud Universiteit Nijmegen trekt dit programma, dat loopt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015.

Totstandkoming
De inhoud van deze website is ontwikkeld door de zeven partners. De auteurs zijn Monique van Kempen (Radboud Universiteit Nijmegen, IWWR) en Dr. Cees Kwakernaak en Fokke de Jong (Alterra, Wageningen UR).

Fotomateriaal
De visualisaties die op deze website worden getoond zijn gemaakt door Jan Selen van Sjeng BV; de visualisatie van het Model voor anticiperend waterbeheer is gemaakt door Arjen Spijkerman van Alterra, Wageningen UR.

Disclaimer
De website is gebaseerd op de meest recente inzichten in het vakgebied ten tijde van het uitvoeren van dit programma. Bij toepassing ervan moeten de resultaten te allen tijde kritisch worden beschouwd. De zeven partners van RichWaterWorld kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die ontstaat door toepassing van het gedachtegoed op deze website.