Thema's

Kernvragen

  • Hoeveel water kun je tijdelijk vasthouden in een moerasgebied (waterretentie)?
  • Hoe anticipeer je daarbij op korte termijn veranderingen in het weer en op lange termijn effecten van¬†klimaatverandering?¬†
  • Is het mogelijk om tegelijk ruimte te scheppen voor natuurlijke waterzuivering en hoogwaterberging?

Waterberging en retentie

Model voor anticiperend waterbeheer

Het onderzoek naar het hydrologisch systeem levert de kennis om met operationeel waterbeheer te komen tot maximale benutting van de waterbergingscapaciteit voor waterberging en retentie in Park Lingezegen.

Meer lezen
Sensoren en Weermodellen

Voor gecombineerde waterberging en waterretentie is lokale informatie nodig over water, bodem en het weer. Daarnaast is betrouwbare informatie nodig over verwachte veranderingen in het weer uit weermodellen en satellietbeelden.

Meer lezen
Dataplatform

De gegevens uit sensoren worden telemetrisch opgeslagen in een digitaal dataplatform, het WaterRijkWeb.

Meer lezen
Veelgestelde vragen

Bekijk een aantal vragen met antwoorden die betrekking hebben op de hydrologische modellering en metingen; de weerscenario's en het dataplatform.

Meer lezen

Waterzuivering en terugwinning

Biocascade waterzuivering

De biocascade waterzuivering bestaat uit een waterbed, wat in zones onder water staat of kan droogvallen (in tijdslots), waardoor waterzuivering in fases plaatsvindt door o.a. inzet van riet, kroos, azolla, specifieke micro-organismen en een ijzerbed.

Meer lezen
Biocascade waterzuivering - vervolg

De biocascade waterzuivering bestaat uit een waterbed, wat in zones onder water staat of kan droogvallen (in tijdslots), waardoor waterzuivering in fases plaatsvindt door o.a. inzet van riet, kroos, azolla, specifieke micro-organismen en een ijzerbed.

Meer lezen
Biomassa en recycling

Natuurlijke nutriënten zijn voedingsstoffen die in de natuur ontstaan zijn en als zodanig voorkomen. Deze stoffen kunnen van plantaardige of van dierlijke oorsprong zijn.

Meer lezen
Veelgestelde vragen

Bekijk een aantal vragen met antwoorden die betrekking hebben op de biocascade waterzuivering en nutriëntenwinning.

Meer lezen

Energie en Gebiedsintegratie

Integrale gebiedsontwikkeling

Stakeholders in en om een regio worden direct betrokken bij RichWaterWorld waardoor een uitvoering kan worden gerealiseerd die overdraagbaar is naar de regio en in hoge mate bijdraagt aan integrale gebiedsontwikkeling.

Meer lezen
Energie opwekking, afname en distributie

RichWaterWorld geeft een integrale schets van regio-initiatieven die de potentie van duurzame zoetwater- voorziening en duurzame energieproductie en energievraag voor bewoners en bedrijven in de regio optimaal kunnen integreren.

Meer lezen