Energie en Gebiedsintegratie

Dit thema verkent de kansen voor winning en benutting van duurzame energie in samenhang met oplossingen voor de regionale wateropgaven. Daarmee levert RichWaterWorld een belangrijke bijdrage aan de rol die Park Lingezegen kan gaan spelen als zelfvoorzienende regio op het gebied van water (berging en retentie, zuivering en hergebruik), duurzame energie (winning, opslag en gebruik) en voedselproductie (permacultuur, voedselbos). Het bestuur van Park Lingezegen heeft plannen ontwikkeld om in de komende jaren ruimte te geven aan initiatieven voor regionale gebiedsontwikkeling met deze doelen.