Dataplatform

De gegevens uit sensoren worden telemetrisch opgeslagen in een digitaal dataplatform, het WaterRijkWeb. Deze webapplicatie verzamelt ook gegevens uit radarbeelden en weermodellen die geoptimaliseerd zijn voor het betreffende gebied. Derde onderdeel van het WaterRijkWeb vormt het hydrologisch model. Op het dataplatform WaterRijkWeb wordt al deze informatie in onderlinge samenhang verzameld om daarmee in het operationeel waterbeheer te kunnen anticiperen op verwachte droogte- en hoogwaterproblemen. Hiermee heeft de waterbeheerder een geavanceerde visualisatietool  om dynamisch het water vast te houden of tijdig af te voeren om ruimte te maken voor waterberging.