Sensoren en Weermodellen

Het hydrologisch model van het gebied wordt gevoed door waarnemingen van sensoren, die de actuele waterstanden van het oppervlaktewater en het grondwater aangeven alsmede de bodemvochtigheid. Daarnaast krijgt het model actuele gegevens over neerslag en verdamping uit meteorologische waarnemingen en informatie over de weersverwachtingen uit radarbeelden en weermodellen. Radar biedt de mogelijkheid om met hoge resolutie neerslag te schatten en ook een verwachting te geven tot enkele uren vooruit. De geschatte neerslag uit de radar wordt met behulp van de lokale metingen gekalibreerd om tot nauwkeurige schattingen te komen. Voor neerslagverwachtingenover langere tijdschalen (tot 15 dagen vooruit) kunnen weermodellen het overnemen van de radar.

Meetopstelling meteomast

De onzekerheid in de neerslagverwachting is echter vaak groot. Daarom worden de verschillende berekeningen, gecorrigeerd voor verdamping, gebundeld tot drie scenario’s (nat, normaal, droog) die elk een kans van optreden hebben (zie figuur). Voor de gemiddelde verwachting binnen elk scenario wordt met het hydrologisch model het effect op de toekomstige waterhuishouding doorgerekend. Op deze manier kunnen zowel droogte als aankomende wateroverlast worden voorspeld, op basis waarvan het water kan worden vastgehouden om een watervoorraad op te bouwen, of afgevoerd om tijdig ruimte te maken voor waterberging.