Waterzuivering en terugwinning

Door berging, retentie en hergebruik van water binnen een gebied integraal te combineren kan de toenemende problematiek van watertekort en wateroverlast in een regio op duurzame wijze worden uitgebalanceerd. Hiervoor is wel een goede waterkwaliteit nodig. Omdat waterberging vaak in (voormalige) landbouwgebieden wordt gerealiseerd worden doelen voor waterkwaliteit en natuur vaak niet gehaald. De biocascade waterzuivering draagt bij aan behoud of verbetering van de waterkwaliteit tijdens berging en retentie en verzekert dat het water veilig kan worden hergebruikt in droge perioden. Daarnaast levert de biocascade mogelijkheden voor de productie van biomassa voor bio-based toepassingen.