Biomassa en recycling

In RichWaterWorld is een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijke toepassing van de biomassa uit de biocascade waterzuivering voor biobased producten. Een deel kan worden benut voor de voedingsmiddelenindustrie (bijvoorbeeld als vleesvervangers) of bij de productie van lijm of als groene mest. De rest kan door vergisting worden omgezet in energie en warmte.